Services Category: salon

Jak działa Endermologie® Alliance?

Jest to w 100% naturalna, bezinwazyjna i skuteczna metoda mechanicznej stymulacji skóry. Poprzez masaż i podciśnienie stymulujemy 2 grupy komórek. Adipocyty-komórki tłuszczowe ,żeby przyśpieszyć lipolizę, czyli rozkład zawartości komórki tłuszczowej, dzięki temu obkurczamy je i zmniejszamy ich objętość. Na każdej komórce tłuszczowej mamy 2 receptory. Jeden odpowiedzialny za lipogenezę-zwiększenie objętości komórki tłuszczowej. Drugi odpowiedzialny za lipolizę-jej rozkład. My stymulujemy receptory odpowiedzialne za lipolizę ,dzięki czemu komórki tłuszczowe „otwierają się” i jest nam dużo